Mikropis obrtnikom predstavil možnosti in izzive pridobivanja EU sredstev

10. oktober 2013

V okviru praznovanja 40. obletnice Območne obrtno-podjetniške zbornice je včeraj popoldan Janez Uplaznik, direktor Mikropisa in idejni oče projekta @life, v Mariborskem City Hotelu sodeloval na gospodarskem forumu na temo: "Kako lahko obrtniki in podjetniki pridejo do razpoložljivih virov financiranja?". Tekom razprave so sodelujoči predstavili različne primere prakse iz Slovenije in tujine, pri katerih so se njihovi realizatorji srečevali s takšnimi in drugačnimi izzivi pridobivanja sredstev; bodisi s strani države, banke, EU skladov ali povsem neodvisno s pomočjo projektov kot so na primer Start-up ali Kickstarter. V vlogi sogovornikov so sodelovali še Gerhard Wohlmuth, predsednik avstrijske obrtne zbornice, dr. Peter Hasslacher, gospodarski ataše Republike Avstrije, mag. Andrej Plos, predsednik uprave banke Sparkasse Slovenija, Violeta Jelić, glavna sekretarka hrvaške obrtne zbornice, Elvis Halilović, soustanovitelj ONDU d.o.o., in gostitelj Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor.

Janez Uplaznik je predstavil možnosti in izzive pridobivanja sredstev za projekt @life, ki ga je zaradi pozitivne note finančno delno podprla EU. Na predstavitvi si je dotaknil tudi problematike sofinanciranih projektov, pri čemer je povedal: "Največja težava projektov, ki so financirani s strani EU skladov, je po mojem mnenju ta, da večina dobrih projektov po zaključku pilotske izvedbe zaključi "v predalu". EU sredstva pomagajo pri uresničitvi ideje, nato pa je potrebno še veliko lastne volje pa tudi sredstev, da zadeva zaživi še v praksi."

Kot izhodišča za razpravo na forumu izpostavili kritične razmere predvsem za male podjetnike v Sloveniji in opomnili na njihovo prevečkrat prezrto vlogo v gospodarstvu. Obrt je namreč danes v vrsti proizvodnih in storitvenih dejavnosti nezamenljivi del gospodarske strukture. Skoraj 93 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji predstavljajo prav mikro in majhna podjetja, ki zaposlujejo celo 43 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarjajo več kot tretjino vse dodane vrednosti v državi. Kljub dejstvu pa država obrtnike in male podjetnike še vedno ne podpira tako, kot bi jih morala. Po mnenju razpravljavcev bi morala država denar za sanacijo namesto v banke vložiti v podjetja, kot je to praksa v uspešnih EU državah, sploh, če ob tem izhajamo iz dejstva, da je Avstrija v zadnjem času v podjetja vložila 20 milijard evrov, Švica pa 40. Zelo zapleten je tudi način pridobivanja razpoložljivih finančnih sredstev; tako s strani države kot EU. Alternativa, po kateri pa v glavnem posegajo mladi podjetniki, so neodvisni viri financiranja ter spletne platforme.