Spočiti in motivirani nazaj na delo

Rédigé par : Eva Kovač, univ. dipl. psih., 8. september 2014

Čas dopustov je namenjen predahu od dela in počitku. Največkrat ga namenimo aktivnostim, ki jih radi počnemo, da bi se sprostili tako na telesni kot tudi miselni ravni. Bistveno je, da si med dopustom vzamemo čas zase in se tudi miselno oddaljimo od stresa in zahtev, ki nas spremljajo na našem delovnem mestu. Le tako se bomo lahko na delo vrnili spočiti, polni novega elana in motivacije.

Po končanem dopustu je namreč čas za nove izzive na delovnem mestu. Če želimo biti motivirani, da izzive uspešno rešimo, to najlažje dosežemo tako, da si postavimo določene cilje in jih poskušamo doseči. Postavljanje ciljev je namreč ena od najbolj učinkovitih tehnik motiviranja, ki jo psihologi pri svojem delu s pridom uporabljamo.

Postavljanje ciljev omogoča sistematično odločanje o tem, kaj želimo doseči. S tem, ko si postavimo cilje, jih lahko izmerimo, sledimo napredku in spremljamo, ali cilju sploh sledimo. Tako dobimo povratno informacijo o našem preteklem delu. Če ciljev nimamo ali si jih napačno zastavimo, lahko tavamo v megli, ne vemo, kam smo namenjeni, kaj so naše prioritete in interesi. Posledično je tudi naša motivacija nizka.

S postavljanjem ciljev lahko dosežemo več, saj se usmerjamo in spodbujamo, da jih dosežemo. Ko vidimo, da smo na dobri poti do njihove realizacije, bo zrasla naša motivacija, s tem pa tudi samozavest in odločnost.

Pomembno je, da si zastavimo dolgoročni cilj, ki nam predstavlja vizijo o tem, kaj in kam želimo, a enako pomembno je, da si zastavimo kratkoročne cilje, ki nas ob njihovi izpolnitvi postopoma vodijo do dolgoročnega cilja. S kratkoročnimi cilji lahko ves čas preverjamo, ali smo na pravi poti in ali so naši cilji pravi. Prava pot do končnega cilja namreč krepi našo motivacijo.

Četudi bomo morali lastne cilje prilagajati zahtevam podjetja, v katerem smo zaposleni, lahko v vsakem najdemo izziv in ugotovimo, zakaj je za nas pomemben – bodisi zaradi finančnih koristi ali lastnega zadovoljstva.

Cilj Sproščen in samozavesten, ki je na voljo v sklopu naše rešitve, vas s pomočjo skrbno oblikovanega programa nauči, kako se sprostiti in primerno motivirati za nadaljnje delo.