V boj proti stresu s pomočjo hipnoze

Avtor: Eva Kovač, univ. dipl. psih.

Hipnoza, avtohipnoza, sugestija in avtosugestija so pogosto uporabljene tehnike psihične priprave na stresne dogodke.

O hipnozi govorimo takrat, ko terapevt poglobi posameznika v sproščeno in hipnotično stanje. To stanje lahko variira od lažjih hipnotičnih stanj, v katerih se posameznik zaveda pravzaprav vsega, do globokih stanj, kjer je zavest človeka popolnoma izključena. Človek je v takih stanjih izredno dojemljiv za navodila in sugestije. Avtohipnoza se od hipnoze razlikuje v tem, da posameznik sam sebe (brez pomoči terapevta) pripelje v stanje sproščenosti. Prednost avtohipnoze pred hipnozo je v absolutni neodvisnosti od terapevta, človek se sam svobodno odloča, kakšne bodo sugestije, kako jih bo izvajal, koliko časa bo trajalo stanje avtohipnoze.

V stanju hipnoze je zaradi izločenosti zunanjih dražljajev in velike koncentracije tudi močno povečana predstavljivost, zato jo pogosto uporabljamo za mentalni trening. Najpogosteje v teh sproščenih stanjih človek vizualizira nalogo, se miselno uči nove tehnike ipd. Hkrati pa s pomočjo sugestij poskušamo odstranjevati možne strahove in fobije ter anksioznost, ki se lahko pojavljajo pred stresnimi dogodki. Če so te sugestije sugerirane v stanju hipnoze, kjer je zavest izključena, bodo še močneje delovale, tudi na zunaj zavestnih nivojih, na katerih posameznik pogosto funkcionira v posebno stresnih trenutkih.