HLS logo
Mednarodni HLS
New Delhi 2016
Dobro počutje na delovnem mestu – ideje za Indijo

O simpoziju

Sodoben življenjski slog, ki ga prinaša tehnološki razvoj, dostikrat zahteva svoj davek tudi pri našem zdravju. Povečana intenzivnost delovnih obremenitev vodi do izgorelosti, katere posledice se kažejo pri poslabšanju zdravja posameznika in tudi kot obremenitev javnega zdravstva. Po drugi strani pa nam tehnologija prinaša tudi možnost, da se zopet osredotočimo nase, se povežemo z drugimi in skupaj povečamo zavest o pomembnosti preventivne skrbi za zdravje. Raziskave kažejo, da s povečevanjem dobrega počutja med zaposlenimi pozitivno vplivamo na učinkovitost, produktivnost in lojalnost v organizacijah, podjetjih in družbi na splošno.

V zadnjih desetletjih so se posledice premajhne zavesti o pomembnosti preventivne skrbi za zdravje posameznika pokazale marsikje po svetu. Veliko globalno uspešnih organizacij sledi temu trendu in že uvaja ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu. Na podlagi dobrih praks s celega sveta smo zato letošnji prvi mednarodni HLS New Delhi organizirali v mednarodnem partnerstvu.

Cilj prvega Indijskega mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu je bil v Indijo prinesti ideje, znanje, tehnološke predloge in različne oblike programov promocije zdravja s celega sveta. Navdihniti smo poskušali lokalne slušatelje, kot so kadrovski strokovnjaki, svetovalci za zdrav življenjski slog v podjetjih in drugi zainteresirani posamezniki. S tem smo želeli povečati zavest o pomembnosti preventivne skrbi za posameznikovo zdravje za povečanje kakovosti življenja med prebivalstvom. Obenem je bila naša želja predstaviti tudi ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu, ki smo jih kot uspešne prepoznali med izvajanjem Paketov zdravja Anti-stres v indijskih podjetjih.

Naslov mednarodnega HLS New Delhi 2016 se je glasil:

Dobro počutje na delovnem mestu – ideje za Indijo

Zdravi in srečni zaposleni za uspešna podjetja

Skladno s tematiko smo naslovili naslednja glavna področja:

 • večja kakovost življenja zaposlenih z uvajanjem programov promocije zdravja,
 • aktivna preventiva v obliki ukrepov v organizacijah: primeri dobre prakse s celega sveta,
 • orodja za e-zdravje in m-zdravje kot podpora preventivni skrbi za zdravje,
 • rezultati preventivnih ukrepov, izvedenih v indijskih organizacijah.

Med našimi gosti mednarodnega HLS New Delhi, ki je 22. novembra 2016 potekal v India Habitat Centre, so bila mnoga pomembna indijska imena in tudi drugi pomembni gostje s celega sveta. Prišli so s Slovenskega veleposlaništva v New Delhi-ju, iz Tata Sons, FICCI, Roseate House, klinike Mayo, Evropskega parlamenta, slovenskih in avstrijskih univerz in drugih pomembnih institucij.

Vsem se iskreno zahvaljujemo za udeležbo.

Program
 •  

  Prof. Dr. Kerry Olsen, Mayo Clinic

  12 navad zdravih zaposlenih

 •  

  G. Sanjay Singh, Tata Sons

  Srečni zaposleni, dobri rezultati

 •  

  Dr. Prof. Anoop Misra, Fortis Hospital

  Kako zdravi so zaposleni v Indiji?

Video predavanja (predavanja so v angleščini)
 • G. Janez Uplaznik
  Pozdravni nagovor
 • Ambasador Jožef Drofenik
  Pozdravni nagovor
 • G. Cesare Onesini
  Pozdravni nagovor
 • Prof. Ragunath A. Mashelkar
  Indijski vidik
 • G. Stane Baša
  Zahvala
 • Prof. Dr. Kerry Olsen
  12 navad zdravih zaposlenih