Ekipa 24alife preizkuša anti-stresno preobrazbo

20. april 2015

Skladno z načelom: »Kar priporočimo, najprej preizkusimo sami,« smo se pred kratkim odločili, da tudi v ekipi 24alife pričnemo z 90-dnevnim programom anti-stresne preobrazbe. S preizkusom želimo potrditi, da sta prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu pomembna preventiva, s pomočjo katere poskrbimo za zdravo in produktivno delovno okolje ter dobro počutje svojih zaposlenih.

Prvi dan 90-dnevnega Anti-stresnega programa

Prvega aprila smo pričeli s prvimi testiranji v okviru 24alife Anti-stresnega programa. Takoj zjutraj smo s pomočjo zdravstvenega osebja udeležencem vzeli vzorce krvi, da bi preverili nivo kortizola in izmerili različne telesne parametre (krvni tlak, telesno maso, itd). Sledil je sestanek, na katerem smo izpolnili psihološke vprašalnike, potem pa smo se odpravili preizkusiti še našo telesno pripravljenost. Med slednjimi smo izvajali teste hitre hoje, upogiba trupa in predklona.

Kako poteka 90-dnevni program in kaj je njegov namen?

Študija o stresu na delovnem mestu, izvedena na kliniki Mayo, je pokazala, da je stres na delovnem mestu mogoče obvladovati s pomočjo zadostne fizične aktivnosti, kakovostnega spanca in uravnotežene prehrane. S temi dognanji smo se lotili beleženja, merjenja in izboljševanja zdravih življenjskih navad udeležencev.

Vsak sodelujoči v raziskavi je izbral svoj osebni mesečni program 24alife s ciljem Sproščen in samozavesten, ki ga bo usmerjal s priporočenimi aktivnostmi. Mednje sodijo psihološke in športne vaje, vodenje prehranskega dnevnika in redno izvajanje ter vnašanje telesnih meritev. Temu smo dodali še spremljanje spanca in štetje korakov vsakega posameznika. Da bomo lahko s primerjanjem rezultatov spremljali napredek udeležencev, bomo med programom in ob njegovem zaključku večkrat preverili krvne vzorce in ponovno izpolnili psihološke vprašalnike.

Obvladajte delovni stres

Interni preizkus programa obvladovanja stresa je odlična priložnost, da preverimo, koliko so naši sodelavci v stresu in jim pomagamo, da ga obvladajo. Poleg tega želimo tudi usvojiti načine, kako ostati zdravi in učinkoviti in obenem postaviti dober zgled zdravega in srečnega posameznika v vsakem podjetju.