Pridružite se nam na 4. HLS: Zdrava delovna mesta za vse generacije

23. marec 2016

4. mednarodni simpozij o zdravem življenjskem slogu se bliža. Držali smo obljubo in letošnji simpozij namenili delovni populaciji v zrelejših letih ter pametnim rešitvam za zdrav življenjski slog. Že nam je uspelo preseči mejo 150 prijav in si želimo, da bi do 18. aprila, ko se simpozij prične, napolnili konferenčno dvorano Domus Medica v Ljubljani.

4. HLS je tudi letos brezplačen, kljub temu da je nabor naših predavateljev še bolj pester kot pretekla leta. S svojim obiskom nas bodo počastili govorniki javnih in zasebnih institucij z vsega sveta. Verjamemo, da bodo predstavitve, primeri dobre prakse, diskusije in drugi nastopi zanimivi tako za naše strokovne kot tudi laične obiskovalce 4. mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu.

Razlogi za udeležbo na 4. HLS, imenovanem Zdrava delovna mesta za vse generacije

Sodobno gospodarstvo nas izziva z različnimi težavami. Organizacije se soočajo z izzivi na temo starostne razlike med zaposlenimi. Zahteven in hitro razvijajoč se trg od nas pričakuje nenehno prilagajanje delovnega procesa in stalno uvajanje novih tehnologij, ob tem pa prinaša vedno več delovnih stresorjev. Zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih so ogroženi, zato bi jim morali vodje, menedžerji, kadrovniki in promotorji zdravja nameniti še več pozornosti.

Vse našteto smo letos skupaj z našimi partnerji upoštevali pri pripravi glavnih tem mednarodnega HLS. Poleg omenjenega pa bomo predstavili še sodobne rešitve in tehnične pripomočke, ki jih lahko uporabimo, da bi premagali težave sodobnega dela in življenjskega sloga. Teme letošnjega HLS bodo torej:

  • Delovno okolje v prihodnosti
  • Delovno okolje in staranje
  • Ravnanje s starejšimi pri delu in medgeneracijska solidarnost
  • Zdrav življenjski slog
  • Promocija zdravja na delovnem mestu
  • Pomen gibanja za obvladovanje stresa in izboljšanje počutja

Oglejte si vsebino bogatega in zanimivega programa in se nam pridružite na 4. mednarodnem HLS.