Pomagamo pri promociji zdravja na delovnem mestu

3. april 2014

Spodbujanje zdravja na delovnem mestu pomeni več kot zgolj spoštovanje zakonskih zahtev o zdravju in varnosti, pomeni tudi, da delodajalci svojim zaposlenim aktivno pomagajo izboljšati splošno zdravje in dobro počutje. V tem procesu je bistvenega pomena udejstvovanje zaposlenih in upoštevanje njihovih potreb in mnenj o tem, kako organizirati delo in delovno okolje.

Na to temo bomo v okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovski dejavnosti« skupaj s Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) in Sindikatom delavcev trgovine Slovenije izvedli 10 delavnic po večjih slovenskih mestih. Trudili se bomo ozaveščati o pomenu zdravja zaposlenih, še posebej tistih v trgovinski dejavnosti.

Naši strokovnjaki bodo ozaveščali o pomenu zdrave prehrane, pokazali bodo, kateri deli hrbtenice so v trgovinski dejavnosti najbolj obremenjeni in praktične vaje, s katerimi si jo lahko razbremenimo, ter razložili, kaj je stres in kako ga lahko zmanjšamo. Na delavnicah pa bo govora tudi o diskriminatorni politiki podjetij, ki delavce spodbuja, da v službo hodijo bolni, kako to preprečiti in kako delavce nagrajevati, ter zmanjšati odsotnosti z dela in menjavo kadrov, povečati motiviranost in produktivnost.

Z dobrim načrtom promocije zdravja na delovnem mestu se stroški delodajalca zmanjšujejo, izboljša pa se podoba delodajalca kot pozitivne in skrbne organizacije. Delavci, ki se počutijo bolje in bolj zdravo, tudi delajo veliko bolje, zato je vsak vložek v ta namen trikratno povrnjen.