Zagotavljanje zdravih delovnih mest za vse generacije je odgovor na demografske izzive sodobnega časa

18. april 2016

Na 4. mednarodnem simpoziju o zdravem življenjskem slogu o tem, da je naše zdravje v veliki meri odvisno tudi od delovnih pogojev ter o novih pristopih k ohranjanju zdravega življenjskega sloga

Zagotavljanje zdravih delovnih mest za vse generacije je odgovor na demografske izzive sodobnega časa

S skrbjo za varna in zdravju prijazna delovna mesta ter z zdravim življenjskim slogom prispevamo k temu, da se zaposleni dobro počutijo, so visoko delovno storilni in ostanejo zdravi tudi v starosti.

(Ljubljana, 18.4.2016) S skrbjo za zdrav življenjski slog in za varna ter zdrava delovna mesta za vse generacije odgovarjamo na izzive, ki jih prinašajo demografske spremembe. Daljša življenjska doba od nas zahteva, da ostanemo visoko delovno storilni in zdravi vse življenje. Vendar pa zrelejša leta pomenijo več zdravstvenih težav zaposlenih in s tem povezane negativne vplive na produktivnost. Organizacije se vse bolj zavedajo, da so ustrezno ravnanje s starejšimi pri delu in medgeneracijska solidarnost ter zdrav življenjski slog in zdravo staranje pomembni elementi poslovnega uspeha, ki jim pozornost namenjajo tudi na področjih zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Zato na 4. mednarodnem simpoziju o zdravem življenjskem slogu, ki letos poteka pod naslovom Zdrava delovna mesta za vse generacije, organizatorji združujejo znanja različnih področij: varnosti in zdravja pri delu, medicine dela, psihologije, športa in prehrane. Obenem se seznanjajo s praksami, ki jih prinašajo novi tehnološki pristopi, ki ta področja združujejo. Med njimi je tudi e-rešitev 24alife, ki jo razvijajo v Razvojnem centru IKTS Žalec, ki je tudi eden od pobudnikov vsakoletnega simpozija. Hkrati Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s prvim dnem simpozija napoveduje izvajanje evropske kampanje »Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije«, ki poteka pod okriljem Evropske agencije za varnost in zdravje na delovnem mestu (EU-OSHA). Njen namen je spodbuditi prizadevanja za vzdržno delovno življenje in zdravo staranje tekom celotne poklicne kariere. Posebna pozornost bo namenjena mikro in majhnim podjetjem, soočanju s predsodki in stereotipi o starejših delavcih in staranju, ter sodelovanju med zaposlenimi različnih generacij.

Skozi predavanja se udeleženci seznanjajo s pomenom zdravstvene preventive skozi celotno poklicno življenje. Zdravje ljudi v poznejšem obdobju življenja je odvisno tudi od delovnih pogojev v mlajših letih. Preprečevati je potrebno zdravstvene težave in poklicne bolezni ter obenem stalno razvijati celostni pristop, ki vključuje prijazno in zdravo delovno okolje za vse generacije delavcev, skrb za zdravje in razvoj. Promocija zdravja na delovnem mestu prinese mnoge koristi: izboljša zdravje in dobro počutje zaposlenih. Delo je koristno za fizično in mentalno zdravje in nikoli ni prepozno za uvajanje ukrepov, katerih cilj je izboljšanje varnosti in zdravja delavcev vseh starosti. Ključnega pomena je, da se pri ocenjevanju tveganj upošteva raznolikost delavcev. Delodajalec mora namreč delo prilagoditi posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih ter proizvodnih metod. Na ta način se izboljšuje produktivnost in stroškovna učinkovitost. Zdravi, produktivni in motivirani delavci organizaciji omogočajo, da ostane konkurenčna in inovativna. Poleg tega organizacija zadrži pomembne izkušnje in znanja, zmanjša se odsotnost z dela, zamenja se manj delavcev in poveča se dobro počutje na delovnem mestu.

V sklopu simpozija posebno pozornost namenjajo tudi sodobnim informacijskim orodjem, ki so namenjena organizatorjem in promotorjem zdravja, in ki omogočajo organiziranje zdravju naklonjenega načina življenja s pomočjo vgrajenih strokovnih, metodoloških in logističnih izkušenj. Z njimi posameznik ohranja zdrav življenjski slog, spremlja svoje zdravstveno stanje in v tem načinu življenja ostaja motiviran, tako v zasebnem kot delovnem okolju. Rešitev je v okviru  programa 24alife in Razvojnega centra IKTS Žalec razvila priznana mednarodna ekipa strokovnjakov s področja medicine, psihologije, prehrane in športa. Gre za inovativno e-rešitev, ki podpira načrtovanje, spremlja izvajanje in ocenjuje učinkovitost aktivnosti programa promocije zdravja pri delu v podjetjih preko namenske mobilne aplikacije in spletnega portala. Pri njenem razvoju v okviru raziskovalno-tehnološkega projekta sodelujejo Fakulteta za šport UL – Inštitut za kineziologijo (strokovni vodja prof. dr. Vojko Strojnik), Fakulteta za šport UL – Inštitut za psihologijo (strokovni vodja prof. dr. Matej Tušak), Medicinska fakulteta UL (strokovni vodja prof. dr. Alojz Ihan), Karl-Franzens Universität Graz, Institut für Psychologie (strokovni vodja dr. Paul Jiménez), nizozemski razvojni inštitut TNO in ameriška Klinika Mayo (strokovni vodja prof. dr. Juraj Sprung, dr. med.). Interakcijska komunikacijska platforma za spodbujanje zdravega načina življenja zaposlenih, rešitev 24alife Corporate, omogoča enostaven dostop do vsebin za oblikovanje in vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, spodbuja zaposlene, da tudi sami beležijo aktivnosti in spremljajo svoj napredek, na delovnem mestu in v prostem času. Programi 24alife Corporate se že izvajajo v številnih organizacijah v Sloveniji in po svetu.

4. mednarodni simpozij o zdravem življenjskem slogu organizirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec v sklopu projekta 24alife ter Zdravniška zbornica Slovenije, v sodelovanju z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, ki dogodek tudi sofinancira. Na novinarski konferenci, ki je bila uvod v simpozij, so sodelovali Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nina PIRNAT, dr. med., državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Nataša TRČEK, glavna inšpektorica Republike Slovenije za delo, prof. dr. Alojz IHAN, dr. med., vodja Laboratorija za celično imunologijo in oddelka za imunologijo Medicinske fakultete, UL, prof. dr. Kerry OLSEN, strokovni direktor Centra Dana Abrahama za zdravo življenje in predsednik Odbora za zdravo življenje Klinike Mayo ter Janez UPLAZNIK, direktor Razvojnega centra IKTS Žalec.

Na simpoziju v Ljubljani se predstavljajo številni predavatelji iz vsega sveta, iz ZDA (Klinika Mayo), Avstrije, Finske (Berner Ltd.), Nizozemske, Irske, Indije (Apollo Hospitals) in Slovenije. Spremljanje simpozija je omogočeno v živo na naslovu https://www.24alife.com/news/live-stream-of-the-4th-hls .

Dodatne informacije za medije:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

T: 01 369 78 11, T: 01 369 78 13

RC IKTS Žalec d.o.o.

info@24alife.com , T: 05 922 65 00