Politika zasebnosti portala 24alife

U postupku registracije korisnika na mrežno mesto 24alife moramo dobiti neke vaše lične podatke. Ponuđač usluge, društvo Razvojni centar informaciono-komunikacionih tehnologija Savinja Žalec, d.o.o., Aškerčeva uliva 4a, 3310 Žalec (u daljem tekstu: ponuđač usluge) sa vašim ličnim podacima postupiće u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1-UPB1, Sl. list br. 94/2007). Politika privatnosti opredeljuje način i metode koje koristimo za zaštitu, prikupljanje, posredovanje, obradu i čuvanje vaših ličnih podataka.

Registrovanjem na mrežnom mestu saglasni ste sa načinom zaštite, prikupljanja, posredovanja, obrade i čuvanja svojih ličnih podataka na način kako je navedeno u politici privatnosti portala 24alife.

Ponuđač usluge se obavezuje da će brižno i u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije čuvati posredovane lične podatke korisnika. Svi dostavljeni lični podaci korisnika korišćeni su isključivo u cilju funkcionisanja usluge, statističke i naučno-istraživačke svrhe i za potrebe administracije usluge. Dostavljene lične podatke ponuđač usluge koristiće ili posredovati samo u svrhe za koje ih sa vašom dozvolom prikuplja, odnosno na zahtev organa Republike Slovenije.

Mrežno mesto 24alife može da prikuplja određene podatke o vašoj poseti, kao što su naziv ponuđača internet usluga i adresa IP (Internet Protocol), preko kojeg pristupate internetu, datum i čas pristupa mrežnom mestu, o stranicama koje na društvenim mrežama posećujete i internet adresu neposrednog mrežnog mesta sa kojeg ste pristupili mrežnom mestu.

Ponuđač usluge prikuplja podatke o korisnicima u svrhu:

  • posredovanja podataka ostalim korisnicima za potrebe upoznavanja, druženja i zabave,
  • obaveštavanja o novostima na mrežnom mestu 24alife,
  • obaveštavanja o dodatnim uslugama koje pruža mrežno mesto 24alife,
  • obaveštavanja o ponudi partnera ponudača,
  • poboljšanja i zaštite mrežnog mesta,
  • analize trendova.

Za potrebe istraživanja podaci o posetama mrežnog mesta spajaju se sa anonimnim demografskim podacima pa se koriste za ponudu odgovarajućeg sadržaja. U nekim delovima mrežnog mesta sa ograničenim pristupom podaci o posetama mrežnog mesta, uz vašu saglasnost, spajaju se sa ličnim podacima, ako postoje podaci sa kojima bi mogli da vam ponudimo prilagođen sadržaj. Ako niste saglasni sa time prilagođena usluga neće vam biti na raspolaganju i vaši lični podaci neće biti spojeni sa podacima o posetama mrežnog mesta.

Ponuđač usluge može vaše podatke da posreduje ako je tako regulisano zakonom ili u dobroj veri da je takav postupak:

  • u skladu sa zakonskim odredbama ili sudskim postupkom protiv ponuđača usluge ili mrežnog mesta,
  • u cilju zaštite i čuvanja prava ili svojine ponuđača usluge ili naše grupe mrežnih mesta,
  • radi donošenja mera u vanrednim okolnostima u cilju zaštite lične sigurnosti zaposlenih kod ponuđača usluge ili posrednika, korisnika proizvoda ili usluga ponuđača usluge ili javnosti.

Ponuđač usluge se obavezuje da će pažljivo i u skladu sa zakonodavstvom čuvati podatke i da će postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Registracijom korisnik je saglasan da se korisnicima mrežnog mesta 24alife za potrebe druženja i upoznavanja sa ostalim korisnicima objave njegovo korisničko ime i starost.

Korisnici su saglasni da se ostalim korisnicima mrežnog mesta objave podaci koje dostavljaju na mrežno mesto u okviru korišćenja usluge na njemu, kao na primer, učestvovanje na forumima, upis podataka u lični profil, saradnja sa sobama za časkanje i slično. Smatra se da su svi podaci koje korisnik unese u portal www.24alife.com u okviru svoje aktivnosti na njemu, javni, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Prihvatanjem Opštih uslova i korišćenjem mrežnog mesta 24alife korisnici su saglasni da ponuđač usluge ne može da obezbedi sigurnost ili privatnost informacija koje se prenose putem interneta ili elektronskom poštom i da ponuđač usluge neće smatrati da je odgovoran u vezi sa korišćenjem svih informacija te vrste od strane trećih lica. Postoji mogućnost da ostali korisnici usluge, uključujući i neregistrovane korisnike, pošalju, ubace ili dostave usluzi odnosno ostalim korisnicima, agresivno, napadno ili provokativno gradivo i da će korisnik biti na udaru takvog gradiva. Isto tako je moguće da ostali učesnici usluge lične podatke korisnika pomoću usluge zloupotrebe i da ih iskoriste za uznemiravanje ili ugrožavanje. Prihvatanjem Opštih uslova korišćenja korisnici su saglasni da ponuđač usluge nije odgovoran za postupke trećih lica u vezi sa informacijama koje im je sam poslao.

Korisnici imaju pravo da od ponuđača usluge bilo kada traže da izbriše njihove lične podatke iz spiska ličnih podataka ponuđača usluge.

Politika privatnosti može se privremeno osavremeniti. Kada do toga dođe datum poslednje izmene, naveden u politici privatnosti, biće odgovorno promenjen.

Ako želite da se vaši lični podaci brišu iz spiska ličnih podataka korisnika mrežnog mesta javite nam to na adresu: support@24alife.com.